വാശിപ്പുറത്ത് നടന്ന കല്യാണം.!! പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ അമ്പത്തിനാലുകാരനെ വിവാഹം ചെയ്തു.!! സാന്ത്വനം…

Santhwanam Actress Zeenath Real Life Story Viral : മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു നടനവിസമയം…ലാളന വിതറുന്ന അമ്മയായും വില്ലത്തരം

ഇത് ഭൂമിയിലെ മാലാഖ!! ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ല; സ്റ്റെഫിയുടെ…

Steffy Thomas Cancer Wedding Photoshoot Viral : സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് ഒരു വിവാഹ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ആണ്. ചിത്രത്തിൽ വരനില്ല വധു മാത്രം.